Nadal als Museus: Exposició 'Aixafem el feixisme. El Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, 193 (Barcelona)