Nanses per al temps de les sípies Taller per realitzar una cofa de palangre, a cārrec del mestre artesā Josep Mercader . A Sitges