Novembre a la Sala Beckett de BarcelonaProgramació (Barcelona)