Octubre-Desembre a la Sala CooperativaProgramació (Parets del Vallès)