Octubre-Desembre a la Sala CooperativaProgramació. A Parets del Vallès