Presentació del llibre Curial i Güelfaen versió al català actual a cura de Lluís-Anton Baulenas. A Barcelona