Presentació del llibre L’assentament ibèric d’Alora Park, o de les Toixoneres (Calafell, Baix Penedès, Tarragona)

Activitat a Calafell

Data: 15/2/2024




Presentació del llibre L’assentament ibèric d’Alora Park, o de les Toixoneres (Calafell, Baix Penedès, Tarragona). Campanyes d’excavació 1992-2001, que s’ha publicat a la col·lecció digital TRAMA (volum 10).   Aquest volum recull els resultats dels treballs d’excavació realitzats al jaciment ibèric d’Alorda Park entre els anys 1992 i 2001. S’hi presenten els resultats bàsics, acompanyats d’abundant documentació gràfica, tant la generada durant els treballs d’excavació (plantes, seccions i fotografies) com la corresponent als materials mobles més representatius (fonamentalment ceràmics). També, el llibre inclou un capítol que descriu detalladament el procés de reconstrucció del jaciment fins a la seva obertura al públic. Finalment, les conclusions ofereixen una síntesi de l’evolució de l’assentament, amb una interpretació de cada fase tant des del punt de vista de l’urbanisme com de les activitats econòmiques i organització social. Per motius d’espai, no s’hi ha inclòs els estudis de materials, que seran publicats en un altre volum.   Acte de presentació amb les intervencions del director de l’ICAC-CERCA, Josep Maria Palet, i els coordinadors i autors de la publicació Maria Carme Belarte (ICAC-CERCA-IEC) i Joan Santacana (UB).

És un acte obert al públic i amb entrada lliure (no cal registre previ ni confirmació d’assitència).    

A les 19 h

Campanyes d’excavació 1992-2001

C. de Vilamar, 21

Centre Cívic Cinema Iris (Platja de Calafell)

977 699141