Presentació del projecte Treball, educació i sanitat al complex miner Linda Mariquita de El Molar, durant la Guerra CivilAra . A Tarragona