Presentació dels llibres Aportacions a la dansa catalana 2014 i L' Esquerrana, un ball de relació social. A Barcelona