Programa d'activitats de 2018 de Catalonia Sacra (Vic)