Representació d'Els Pastorets de Banyoles. A Banyoles