Setembre-Desembre al Teatre La ColmenaProgramació. A Santa Coloma de Gramenet