Temporada 2017-2018 del Teatre Lliure. A Barcelona