Temporada 2017-2018 del Teatre Lliure Montjuīc i Grācia . A Barcelona