Temporada 2017-2018 del TNC Teatre Nacional de Catalunya (TNC) . A Barcelona