Temporada 2018-2019 del TNC Teatre Nacional de Catalunya (TNC) . A Barcelona