Un matrimoni de BostonDe David Mamet. Teatre. A Sabadell