XLVII Festival Internacional de Música de Cadaqués. A Cadaqués