Cobla Antiga dels Ministrers del Camp de Tarragona

Fundats l'any 1992 apareix com a grup acompanyant un pas de Setmana Santa a Tarragona. Refundat ara fa quatre anys amb una gran expansió tant de música com de repertori.

Espectacles de la companyia Cobla Antiga dels Ministrers del Camp de Tarragona