Miquelet pallasso

Miquelet pallasso a actuat a pasisos com Japo,Argentina o la illa de la reunio,ha format part de la troupe del circ Raluy(Premi nacional de circ) durant la gira 97-2000. Ha participat en la gala euro-clowns,98 del festival internacional de pallassos de Cornella.

Espectacles de la companyia Miquelet pallasso