Musical Difusió

MUSICAL DIFUSIÓ és una AGÈNCIA al servei de la música, dels programadors, dels músics i del públic que els vol escoltar. Per això la seva activitat consisteix en: MANAGEMENT D'ARTISTES Musical Difusió és punt de trobada entre la oferta dels músics i la demanda dels programadors i els clients. ASSESSORAMENT EN L'ÀMBIT DE LA PROGRAMACIÓ I DE LA PRODUCCIÓ Musical Difusió té una àmplia visió de les necessitats del mercat fruit del seu contacte amb músics i programadors. Aquest fet que li permet assessorar i confeccionar les programacions i produccions musicals més adients per a cada circumstància. CONTRACTACIÓ DE SERVEIS MUSICALS Musical Difusió ofereix la contractació i l'assessorament sobre d'altres serveis relacionats amb la programació musical, com ara lloguer d'instruments, d'equips de so. DIFUSIÓ DE LA NOSTRA CULTURA I ELS SEUS REPRESENTATS Musical Difusió aposta obertament per la difusió de la nostra cultura musical, ja sigui culta o popular, donant sortida a autors i intèrprets de primera línia que sovint no troben el reconixement que es mereixen en els circuits estàndars. SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ DEL FET MUSICAL Musical Difusió afavoreix les iniciatives de formació i d'apropament de la música al públic en general, ja sigui en forma de concerts familiars, concerts pedagògics, xerrades sobre música, conferències sobre com escoltar música, o activitats a les escoles. L'EQUIP DE MUSICAL DIFUSIÓ M. Teresa Vert, cantant i directora Daniel Garcia, pianista i assessor artistic Ignasi Nuet, assessor administratiu i d'imatge Lourdes Rovira, secretària

Espectacles de la companyia Musical Difusió