Esferes transferències culturals

Esferes transferències culturals va iniciar la seva activitat l?any 2004.

Des dels seus inicis ha apostat per creadors i artistes amb projectes i propostes de referència dins de l?activitat cultural, que presenten una actitud de compromís amb la realitat social, potenciant el seu replantejament i fomentant l?actitud de transferència entre ells, els públics i la societat.

La nostra finalitat és difondre i crear espais adequats per què creadors i artistes, transfereixin el seu discurs, els seus valors i la seva voluntat innovadora, interaccionant entre les persones per construir realitats futures.

Espectacles de la companyia Esferes transferències culturals