Informació de subscripcions - DSI


Aquesta funcionalitat et serveix per:
  • Rebre les activitats sol·licitades dels propers 15 dies.
  • Rebre les activitats al teu email

La subscripció es gratuïta.

Per subscriure't només cal anar a la població que desitgis i posar el teu email.
Per anar a la població, es pot anar des de la opció de comarques, a la part esquerra de la pantalla, o bé accedint a la població des de qualsevol llista de resultats.

També et pots subscriure per comarques.
Per anar a la comarca, es pot anar des de la opció de comarques, a la part esquerra de la pantalla, o bé accedint a la comarca des de la llista de resultats d'una població.

Accès directe a les comarques https://www.festamajor.biz/comarca

Per donar de baixa la subscripció ha d'omplenar el següent formulari: ANAR AL FORMULARI DE BAIXA