Els contes d'en Perot

  Sinopsi de l'espectacle:

"Contes per llegir... escoltar... sentir... gaudir... contes per estimar."

  Fitxa artística:  Requeriments tècnics:  Tarifa:

fins a 600

Tarifa 2007: 200 Euros