La canalla Salta i Balla

  Sinopsi de l'espectacle:

Espectacle de contes, canóns i danses, les canóns d-animaciço com el gripau blau, el boguie, si tu vas al celm entre d-altres molt conegudes que far÷an saltar i ballar a tothom.

  Fitxa artística:

Vestuari: Viri Virom Band Reperotri: Cançons tradicionals infantils.

  Requeriments tècnics:

2 músics /animadors
Equip de so 800/3000w (segons espai)
Durada: 60/70min.
Espai: 3m x 2m
Decorat de fons:3x3m.


  Tarifa:

fins a 600

Preu 2007: 450 Euros + IVA