Les Dents Ben Netes

  Sinopsi de l'espectacle:

Es un espectacle bàsicament dirigit a les escoles.

La càries dental ha augmentat en el transcurs dels últims 200 anys fins a convertir-se en un problema sanitari i social important. La seva incidència màxima es produeix a la infantesa, afectant a nens i nenes de 5 anys en un 45 % i a joves de 15 anys en un 93 %.

Avui dia, a tots els països en vies de desenvolupament, la càries és acceptada com a part del patró establert, però he de tenir en consideració el següent: els nostres avantpassats patien problemes de càries de manera molt inferior. La investigació moderna ha confirmat que totes les malalties dentals poden ser previngudes. Està demostrat en països desenvolupats que la càries dental està en retrocés.

Després de dos anys d'experiències utilitzant el teatre com a mètode de transmetre conceptes sanitaris a nens i nenes, aprofitant el que considerem millor i retocant i llimant les deficiències d'altres edicions, us presentem la campanya LES DENTS BEN NETES.

 Actors:

  Fitxa artística:

 

  Requeriments tècnics:

 

  Tarifa:

preu espectacle no disponible